Stress management

  • Ukázka zpracování kurzu na téma stress management
  • Ke zvýšení přehlednosti kurzu slouží Menu, které se nachází v levém dolním rohu,
  • pro kurz byla vytvořena navigace dle grafického manuálu klienta, která provází studujícího po celou dobu kurzu. Cílem bylo vytvořit navigační panel, který bude simulovat mobilní zařízení a zjednoduší uživateli navigaci v kurzu.
  • Vybrané stránky obsahují prvky, které zvyšují interaktivitu kurzu.
  • Kurz obsahuje drag-and-drop test, který ověřuje nabyté znalosti studenta (není součastí ukázky).
  • Kurz ve formátu SCORM
  • Propojení výsledků studia se vzdělávacím systémem klienta

  • Typ: Ukázka e-learningového kurzu
  • Technologie: Articulate Storyline 2, HTML5, Affinity Designer


Vyzkoušejte si ukázku zde