Při tvorbě kurzů čerpám ze svých odborných znalostí z oblasti pedagogiky a andragogiky.

Technicky i didakticky správně

Kvalitní e-learningový kurz má přinést potřebný vzdělávací výsledek. Nestačí jen, že dobře vypadá. Dobře zpracovaný kurz musí studujícího zaujmout, získat jeho pozornost a udržet ji ideálně až do konce.

Při tvorbě kurzů proto čerpám ze svých odborných znalostí z oblasti pedagogiky a andragogiky. Dokážu tak zpracovat požadovaný vzdělávací obsah přehledně, srozumitelně a didakticky správně. Mé kurzy mají hlavu a patu.

Tvorba kurzů na míru

Chcete vytvořit e-learningový kurz, který se bude zbývat Vašimi interními procesy - například náborem či zaškolováním nových zaměstanců? Zařazujete do své nabídky nový produkt a chcete na něj vyškolit své obchodníky? Chcete ušetřit za prezenční školení BOZP a PO nahradit je e-learningovou variantou? Rád Vám vytvořím e-learningový kurz na míru. 

Vyrobím Vám e-learningový kurz na libovolné téma.
Rád Vám poskytnu své zkušenosti.
Zašlete mi Vaši prezentaci či podklady a já z nich vytvořím interaktivní e-learningový kurz.

Vaše podklady, mé zkušenosti

Máte již zpracovány papírové materiály, elektronické příručky, brožury, powerpointové prezentace nebo ukázková videa? Rád z nich vytvořím e-learningový kurz.

Umím převést Vaši prezentaci, word či PDF do podoby e-learnigu i vyrábět graficky náročné multimediální i interaktivní kurzy.

Kurz podle Vašich možností

Kurzy vytvářím s využitím technologie HTML5. Vyrobený e-learningový kurz tak můžete nasadit nejen do svého vzdělávacího systému (LMS), ale lze jej zveřejnit také přímo na Vašich webových stránkách či v interních systémech a intranetech.

Cena e-learningového kurzu je závislá zejména na rozsahu, grafickém zpracování, použitých médiích a míře interaktivity. Sdělte mi svou představu kurzu nebo jen Váš rozpočet. Díky svým bohatým zkušenostem pro Vás najdu vždy to nejlepší řešení.

Kurzy jsou připraveny k implementaci do libovolného systému, který podporuje standardy SCORM / xAPI.

Seznam nabízených kurzů

Zákonná školení

 • BOZP pro zaměstnance* (obrázky)
 • BOZP pro vedoucí pracovníky* (obrázky)
 • PO pro zaměstnance* (obrázky)
 • PO pro vedoucí pracovníky* (obrázky)
 • Řidič referent
 • Základy první pomoci (obrázky)
 • Kybernetická bezpečnost - Interaktiv (ukázka)
 • Kybernetická bezpečnost - Standard (obrázky)
 • GDPR - zpracování osobních údajů (ukázka)

Ostatní kurzy

 • Jak tvořit kurzy v Moodle
 • Komunikační a prezentační dovednosti
 • Time management moderně
 • Prodejní dovednosti
 • Teorie finančních produktů

Tvorba kurzů na míru:

 • Anti-money laundering (AML)
 • Manipulace se zařízeními
 • Chemické látky a směsi
 • Efektivní písemný projev
 • kurzy z oblasti finančnictví a pojišťovnictví
 • a další

* s ohledem na platnou legislativu je třeba tento kurz vždy rozšířit o specifické podklady klienta či provést prezenční doškolení s ohledem na specifika dané provozovny a pracovní náplně zaměstnanců.