Systém přesně podle Vašich potřeb

Již řadu let se věnuji e-learningu a oblasti online vzdělávání. Rozumím proto požadavkům kladeným na kvalitní e-learningový systém i úskalím jeho návrhu a tvorby.

Při realizaci jednoduchých i komplexních e-learningových systémů využívám LMS Moodle, který je celosvětově využíván pro podporu online vzdělávání jak v akademické, tak v korporátní sféře. Tento systém poskytuje pokročilé nástroje pro správu a řízení vzdělávání, a je proto vhodný pro plnohodnotnou e-learningovou agendu.

Rozumím požadavkům kladeným na kvalitní vzdělávací systém i úskalím jeho návrhu a tvorby.

Tento systém v sobě spojuje nejrůznější nástroje pro komunikaci a řízení studia (diskusní místnosti, fóra, evidenci studentů a jejich známek, udělování certifikátů…) stejně tak se jedná o autorský nástroj, díky kterému můžete sami studijní materiály tvořit a zveřejňovat je studentům. Jedná se opravdu o komplexní systém, a tak je třeba se s ním ze začátku nejprve seznámit. Svými možnostmi a přínosem pro řízení online vzdělávání však tento vynaložený čas brzy odmění.

 

LMS MOODLE

Moodle je plnohodnotný e-learningový systém pro tvorbu, správu i distribuci e-learningových kurzů. Jedná se o celosvětově nejvíce využívaný systém pro správu vzdělávání, kolem kterého vznikla aktivní komunita vývojářů. Systém tak lze dále rozšířit o více než 1500 volně dostupných pluginů.

Spojuje v sobě řadu nástrojů pro organizaci a řízení studia. Umožňuje vytvářet e-learningové kurzy a studijní materiály. Neklade přitom zvláštní požadavky na počítačovou gramotnost uživatele. K ovládání tohoto prostředí postačí běžný počítač a internetový prohlížeč.

Více o Moodle se dozvíte zde.

Ukázkový portál Moodle naleznete na elearning.pavellorenc.cz

Cena e-learningového řešení

Základní řešení
26.000 Kč

Instalace vzdělávacího systému Moodle včetně základního nastavení a zaškolení.
Získáte "čistý" systém, který dokážete obsluhovat, přidávat uživatele a tvořit kurzy.

V tomto balíčku získáte:

 • Instalace LMS Moodle na hosting a doménu objednatele
 • Základní nastavení systému
 • Nastavení výchozí šablony Moodle, vložení loga objednatele
 • Jednodenní školení odpovědných pracovníků objednatele
 • Přehledný a jednoduchý manuál pro obsluhu systému
 • Poskytnutí e-learningového kurzu "Ukázkový kurz možností Moodle", který demonstruje možnosti tohoto systému

Plnohodnotný systém
46.000 Kč

Plně funkční vzdělávací systém se vzhledem na míru. Systém je připraven pro tvorbu/import kurzů, registraci/nahrání uživatelů, jejich studium, reporting a evidenci vzdělávání.

V tomto balíčku získáte:

 • Instalace LMS Moodle na hosting a doménu objednatele
 • Základní nastavení systému
 • Grafický návrh systému na míru dle brand-manuálu či jiných podkladů
 • Nakódování grafického vzhledu na míru vč. optimalizace pro mobilní zařízení
 • Úpravu uživatelského rozhraní pro jednodušší vkládání didaktických prvků (barevné bloky "Tip, Poznámka, Upozornění, K zapamatování")
 • Jednodenní školení odpovědných pracovníků objednatele
 • Přehledný a jednoduchý manuál pro obsluhu systému
 • Poskytnutí e-learningového kurzu "Ukázkový kurz možností Moodle", který demonstruje možnosti tohoto systému

Systém na míru
individuální kalkulace

Chcete využít možnosti vzdělávacího systému opravdu naplno. Hodláte prodávat vzdělávací kurzy, zautomatizovat zápis uživatelů či začlenit e-learningový systém mezi vaše stávající systémy.

V tomto balíčku získáte:

 • Plnohodnotný systém a navíc
 • Analýzu individuálních požadavků a potřeb objednatele
 • Úpravy systému na míru

 

Toto řešení je nezbytné pokud:

 • Plánujete vzdělávací systém propojit s dalšími systémy (e-shop, personální systém, ...)
 • Potřebujete v systému evidovat také Prezenční kurzy a školení
 • Vystavovat a evidovat certifikáty/osvědčení
 • Hodláte poskytovat periodické kurzy, které student musí pravidelně opakovat
 • Chcete systém využívat pro webináře či online konference
 • Vyžadujete specifické role či oprávnění ve vzdělávacím systému
 • Chcete systém rozšířit o funkcionalitu dokumentového serveru
 • Plánujete jednotné přihlašování (SSO) napříč vašimi interními systémy
 • či poptáváte jakékoliv jiné řešení na míru