Interaktivní e-learningový kurz pro podporu mobility mládeže

 • Kurz na téma studijních a pracovních pobytů v zahraničí
 • Tvorba kurzu na základě dodaných grafických podkladů
 • Interaktivní kurz který nabízí několik „studijních linek“
 • Kurz umožňuje volbu avatara (průvodce kurzem)
 • Kurz je doplněn o „inventář“ (batoh), který obsahuje odměny za splněné úkoly
 • Kurz v pozadí podrobně eviduje průchod studenta kurzem díky napojení na Google analytics
 • Kurz je protkán celou řadou interaktivit a animovaných prvků
 • Na závěr kurzu je možnost vytisknout si shrnující záznam svých odpovědí
 • Kurz ve formátu SCORM
 • Kurz upraven pro použití na běžném webu (bez vzdělávacího systému) – vyzkoušejte jej níže
 • Typ: E-learningový kurz
 • Technologie: Articulate Storyline 3, HTML5, Affinity Designer
 • Zákazník: Dům zahraniční spolupráce
 • Rok: 2021
 • Web: https://cestakarierou.cz/do-sveta/