Finanční zpravodaj LC

  • Tato ukázka byla zpracována v rámci výběrového řízení pro jednu z předních bankovních institucí v ČR
  • Společnost dodala zadání i textaci „Finančního zpravodaje Prosinec 2015“ ve formátu 2 „informačně hutných“ stran A4.
  • Úkolem bylo zpracovat dané podklady zajímavou a poutavou formou, která by studující nezahltila a zároveň jim předala všechny důležité informace
  • Cílovou skupinou jsou kontaktní pracovníci a nižší až střední management
  • V ukázce byl použit kreslený průvodce, ke kterému si studující může lépe vytvořit „vztah“. Následně je možné tento grafický prvek využít i v dalších měsíčních zpravodajích.
  • Kurz ve formátu SCORM pro implementaci do systému klienta
  • Logo i texty byly s ohledem na zveřejnění této ukázky upraveny/změněny

  • Typ: Ukázka e-learningového kurzu
  • Technologie: Articulate Storyline 2, HTML5, Affinity Designer


Vyzkoušejte si ukázku zde