Kurz Základy první pomoci

  • E-learningový kurzy ve formátu SCORM
  • Lze vložit do LMS Moodle či jiného vzdělávacího systému, který tento standard podporuje
  • Kurz má rozsah cca 35 obrazovek a podobrazovek
  • Na konci kurzu se nachází závěrečný test se zpětnou vazbou
  • Závěrečný test je náhodně losován z databáze více otázek
  • Kurzy lze zakoupit jako zvýhodněný balík či jednotlivě.
  • Seznam dostupných kurzů naleznete zde.

  • Typ: E-learningový kurz
  • Formát: SCORM
  • Technologie: Articulate Storyline 3/360, Affinity Designer