Na objednávku pořádám pro školy, organizace a firmy jednodenní či vícedenní školení zaměřená na práci se vzdělávacím systémem Moodle .

Školení probíhají zpravidla v prostorách objednatele (na přání mohu školicí prostory zajistit).

Školení jsou změřena na reálné využití probrané látky. Probíhají proto formou workshopu. Každý účastník si probíranou látku ihned prakticky zkouší v mnou připraveném školicím prostředí (po předchozí domluvě je možné školit také přímo ve vašem systému). Z toho důvodu je nutné, aby měl každý účastník svůj počítač, případně aby byla učebna vybavena dostatečným počtem PC společně s internetovým připojením.

Školení jsou určena nejčastěji pro skupiny do 14 osob. Mohu tak přizpůsobovat tempo a obsah školení znalostem a momentálnímu stavu účastníků školení. V případě většího počtu účastníků, či jiných specifických požadavků (přednáška, příspěvek na konferenci, webinář apod.) je stanovována individuální kalkulace.

Nabízím 3 základní typy školení Moodle