Ochranné pracovní pomůcky

  • Zpracování tématu z oblasti BOZP – Ochranné pracovní pomůcky.
  • Pro lepší orientaci obsahuje kurz nejen nultou sekci „Úvod“, ale také interaktivní menu, které odlišuje již navštívené stránky kurzu – studující tak má přehled o svém průchodu kurzem.
  • Každá ze 4 lekcí obsahuje různé druhy doplňujících studijních materiálů (v tomto případě videa, PDF soubory, externí odkazy).
  • Na konci kurzu naleznete ukázkový test, který obsahuje kromě běžných testových úloh „ABCD“ i grafickou úlohu „Výběr z možných odpovědí“, ve které jsou použity grafické podklady včetně podbarvení zvolených možností.

  • Typ: Ukázka e-learningového kurzu
  • Technologie: Articulate Storyline 2, HTML5, Corel Draw


Vyzkoušejte si ukázku zde