Netradiční zpracování e-learningu formou interaktivního příběhu

  • Ukázka netradičního zpracování e-learningového kurzu na ekologické téma formou detektivního příběhu.
  • Cílovou skupinou tohoto kurzu jsou žáci středních škol.
  • Zakomponoval jsem prvky gamifikace a teorie her, a tak ukázka připomíná spíše hru nežli formální test.
  • Na úvodní stránce je využito pole pro vložení jména studujícího, které je dále využito v dialozích.
  • Student se může v kurzu omezeně pohybovat. Má možnost volby skrze interaktivní tlačítka a zdánlivě tak ovlivňuje průběh příběhu.
  • V průběhu kurzu student sbírá odznaky za úspěšné zodpovězení otázek, které jsou poté vyhodnoceny v závěru kurzu.

  • Typ: Ukázka e-learningového kurzu
  • Technologie: Articulate Storyline 2, HTML5


Vyzkoušejte si ukázku zde