Jaký je rozdíl mezi LMS a LRS?

Systémy pro správu vzdělávání (Learning Management System, neboli LMS) a úložiště záznamů o vzdělávání (Learning Record Store, neboli LRS) jsou dva typy systémů, které se často používají v mnoha organizacích na podporu školení a vzdělávání. Ačkoli jsou oba systémy určeny k podpoře vzdělávání, slouží k různým účelům a mají různé funkce.

Learning record store storage LRS image learning management system LMS

 

LMS je systém, který se používá ke správě a poskytování vzdělávacího obsahu. Tento obsah může zahrnovat text, obrázky, videa a další multimediální prvky. LMS obvykle umožňuje uživatelům vytvářet kurzy a úkoly, sledovat pokrok studentů a hodnotit jejich výkon. Některé systémy LMS zahrnují také nástroje pro spolupráci a komunikaci. Těmi mohou být diskusní fóra a nástroje pro zasílání zpráv, vydávání certifikátů či sběr zpětné vazby (velmi rozšířeným LMS je například Moodle).

moodle LMS

LRS je databáze, která slouží k ukládání informací o vzdělávacích aktivitách. Systém LRS obvykle sleduje informace, jako například jaké výukové materiály byly studentům zpřístupněny, jak dlouho strávili studující jednotlivými aktivitami a nakolik byl student při dokončení aktivity úspěšný. Tyto informace se používají ke sledování pokroku jednotlivce ve vzdělávání a k měření účinnosti vzdělávacích materiálů. Jedním z oblíbených je třeba Rustici LRS (společnost, která stojí za standardem SCORM). LRS (alespoň v nějaké základní podobě) bývá již součástí samotného vzdělávacího systému, nebo s ním velice úzce spolupracuje.

Rustici scorm cloud logo

 

Jedním z klíčových rozdílů mezi LMS a LRS je tak určení jednotlivých systémů. LMS se zaměřuje na poskytování a správu vzdělávacího obsahu, zatímco LRS se zaměřuje na sledování a ukládání informací o vzdělávacích aktivitách a jejich detailní analýze.

Dalším rozdílem mezi LMS a LRS je způsob, jakým se jednotlivé systémy používají. LMS obvykle používají instruktoři nebo školitelé k vytváření a poskytování výukových materiálů a dále studenti k samotné konzumaci studijního obsahu. LRS je oproti tomu určeno zejména pro hr, personalisty a další osoby, které dále analyzují vzdělávací výsledky, získané známky, úspěšnosti či čas strávený studiem jednotlivých studijních částí.

LMS a LRS tak nejsou zaměnitelné. Systém pro správu vzdělávání je komplexnější řešení, které poskytuje funkce, které úložiště záznamů o vzdělávání nemá. Oba systémy lze však používat společně k podpoře komplexního a efektivního vzdělávacího programu.