Proč je navigace v online kurzu důležitá?

Navigace a meníčka v e-learningovém kurzu mají zásadní dopad na zážitek studujících a vzdělávací proces. Dobře navržený systém navigace kurzu přispívá ke zlepšení user experience (UX, jak daná aplikace na uživatele působí), jejich zapojení do vzdělávání a motivaci ke studiu. Více se dočtete na následujících řádcích.

Jednou z hlavních výhod dobré navigace e-learningového kurzu je, že pomáhá studujícím rychle a snadno se v kurzu zorientovat a najít obsah, který opravdu hledají. V typickém e-learningovém kurzu může být velké množství studijních materiálů, včetně textu, obrázků, videí a dalších multimediálních prvků. Přehledná a intuitivní navigace a systém meníček umožňuje studujícím rychle najít obsah, který hledají, aniž by se ztratili nebo byli zahlceni množstvím informací či rozsahem kurzu.

Další výhodou dobré navigace je, že pomáhá studentům udržet si přehled a sledovat průběh výuky a postup kurzem. V moderním e-learningovém kurzu plní studenti celou řadu aktivit a úkolů v určeném pořadí. Pokud navigaci navrhnete dobře, pomůžete studujícím sledovat jejich pokrok a plnění vytyčených cílů kurzu. To může přispět ke zvýšení jejich motivace a zapojení do účasti v kurzu.

Navigace a systém nabídek může také pomoci zlepšit celkový zážitek studujících z učení. Díky dobře navrženému menu může online kurz působit profesionálněji a uživatelsky přívětivěji. To může přispět ke zvýšení důvěry v odbornost autora, tvůrce kurzu a ve výsledku pak v samotný obsah kurzu. Správně navržená navigace zvyšuje také interaktivitu kurzu, který pak působí poutavěji – to opět vede k lehčímu zapamatování probíraných informací.

 

Ukázka zpracované navigace e-learningového kurzu

Příkladem může být kurz „Vysokohorská turistika“. Tento kurz obsahuje jak tradičnější postranní meníčko, které obsahuje odkazy jak do samotných lekcí kurzu („Stanoviště“), tak prokliky na klíčové informace klienta. Vespod postranní navigace pak studující nalezne shrnující progressbar.

ukázka navigace online kurz

Toto meníčko je studujícímu vždy dostupné ve formě postranního vyjížděcího panelu. Kurz je navíc doplněn k hlavní přehledovou obrazovku (obrázek hory), která graficky znázorňuje jednotlivá stanoviště kurzu, poskytuje doplňující informace i přehled o jejich splnění. Po rozkliknutí bližších informací se pak zobrazí detail lekce s přehledem jednotlivých splněných dílčích cílů (podkapitol či úkolů).

 

Správně navržená meníčka a navigační prvky v e-learningovém kurzu jsou důležité pro úspěch kurzu a pro zážitek z učení. Dobře navržený systém navigace a nabídek může pomoci studujícím rychle a snadno najít potřebné informace, udržet si přehled v plnění aktivit kurzu a zlepšit jejich celkový zážitek z učení.