Výhody xAPI v e-learningu

xAPI, známé také jako Experience API (a dříve ještě jako Tin Can API), je označení technologie v oblasti vzdělávání. Tato technologie umožňuje shromažďovat údaje o široké škále poznatků, zkušenostech a dovednostech, které člověk získal nejen v rámci online studia, ale také klasicky, „offline“. Umožňuje shromažďovat komplexní data o studijních aktivitách osoby nebo skupiny osob. Tyto záznamy lze následně použít k vytváření zpráv a reportů pro detailnější sledování studijního pokroku.

xAPI ilustrační obrázek tin can api experience API

Výhody xAPI

Jednou z hlavních výhod xAPI pro e-learning je možnost sledovat a měřit efektivitu online vzdělávacích kurzů či celých studijních programů. Pomocí rozhraní xAPI mohou poskytovatelé e-learningu shromažďovat údaje o pokroku, zapojení a výkonu studenta, které lze následně využít ke zlepšení celkové kvality výuky. Tyto údaje mohou zahrnovat sledování času stráveného v určitém kurzu, počtu dokončených kurzů a dosažených výsledků v kvízech nebo hodnoceních.

Rozhraní xAPI také umožňuje sledovat zkušenosti získané v rámci neformálního vzdělávání, jako je školení na pracovišti nebo samostudium. To znamená, že poskytovatelé e-learningu mohou získat komplexnější pohled na celkové zkušenosti a znalosti studenta získané vzděláváním a nejsou omezeni pouze na oblast formálního vzdělávání v rámci prezenčních kurzů či online. Díky takovýmto záznamům mohou poskytovatelé e-learningu lépe porozumět tomu, jak studenti uplatňují své znalosti v reálném světě, a jak mohou zlepšit své studijní programy, aby měli na studující ještě větší dopad.

Další výhodou xAPI je možnost sdílet data mezi různými systémy pro správu vzdělávání (LMS). To může být výhodné zejména pro organizace s více odděleními nebo pobočkami, které používají samostatné vzdělávací systémy. Díky xAPI pak může mít mateřská organizace data přehledně a jednoduše dostupná na jednom místě.

Rozhraní xAPI také umožňuje evidovat jednotlivé osobní vzdělávací záznamy (PLR), což jsou záznamy o aktivitách a úspěších studenta v různých systémech a kontextech – podobně někdo využívá například v životopisu část Úspěchy a jiná ocenění – zde je to podobné. Tyto záznamy lze pak využít k prokázání studijních pokroků a úspěchů jednotlivce zaměstnavatelům – zpravidla pokud chce zaměstnanec přidat nebo přestoupit na vyšší pozici.

V neposlední řadě lze xAPI využít také k vytváření interaktivnějších a poutavějších e-learningů. Díky xAPI mohou tvůrci online kurzů mnohem detailněji sledovat aktivitu studenta v kurzu a tyto informace dále využívat k personalizaci scénáře i interaktivit. Mohou studujícím přizpůsobit kurz na dle individuálních preferencí a potřeb. To může vést k vyššímu zapojení a motivaci studentů, což jde ruku v ruce s s lepšími výsledky ve vzdělávání.

Novinka? Ale jděte!

xAPI je mocným nástrojem, který lze využít ke zvýšení efektivity online kurzů a k poskytnutí komplexnějšího pohledu na celkový proběh studia.

Nasazení xAPI v praxi a jeho implementace do vzdělávacích systémů však stále pokulhává – není to totiž žádná novinka, ale je tu s námi už skoro 10 let! BoBr (Bořivoj Brdička) o něm psal už v roce 2014 (článek k nalezení zde). Troufám si proto tvrdit, že než se začne xAPI naplno využívat, bude nahrazeno technologií cmi5. O co se jedná? Defacto vylepšené xAPI, ale o tom až někdy příště…