Výhody e-learningového systému pro malé a střední firmy

Malé a střední firmy mají na vzdělávání svých zaměstnanců často velmi omezený budget. To však neznamená, že nemohou své zaměstnance efektivně školit a dále zvyšovat jejich kompetence. S pomocí dobrého vzdělávacího systému může i menší firma kvalitně vzdělávat své pracovníky. Pojďme si tedy přiblížit hlavní výhody e-learningového systému (LMS) pro malé a střední firmy.

Optimalizujete náklady spojené s HR manažery a personalisty

Zejména v případě malých firem je běžné, že někteří zaměstnanci zastávají více pracovních pozic a mají širokou pracovní náplň. Jedná se zpravidla o klíčové zaměstnance firem.

Tento typ zaměstnanců musí být kompetentní v celé řadě oblastí. Jde například o osoby, které mají za úkol řídit malý projektový tým, komunikovat s klientem, dorozumět se anglicky, do toho se třeba starají ještě o řízení firemních financí a při svých cestách jezdí služebním automobilem.

Jak vidíte, tito pracovníci se musejí orientovat a průběžně vzdělávat v celé řadě oblastí. S ohledem na rozpočet však není zpravidla možné zaměstnat manažera či personalistu, který by se o zajišťování školení a rozvoj kompetencí těchto klíčových zaměstnanců staral.

V tomto případě může být vzdělávací systém vhodným řešením. LMS umožňuje vytvářet vzdělávací plány a kompetence, které poté přiřadíte k jednotlivým zaměstnancům. Systém poté automaticky sleduje jak zaměstnanci plní tyto vzdělávací plány a vy se budete moci věnovat dalším oblastem Vašeho byznysu.

Získáte místo pro evidenci vzdělávání a uchovávání vzdělávacích materiálů

Jednou z nesporných výhod LMS je možnost evidovat vzdělávání a další podklady s tím spojené na jednom místě. Je to jednodušší a přehlednější než když musíte vše složitě dohledávat a kompletovat ručně.

LMS přichází ke slovu například v okamžiku, kdy potřebujete sledovat pokrok studia u jednotlivých zaměstnanců, evidovat docházku na firemní školení řidičů či zobrazit celkovou úspěšnost zaměstnanců v testu BOZP a PO. Stejně tak studující vidí přehledně svůj vzdělávací plán a jeho naplňování. Je tak jednoduché průběžně plánovat své další studium.

Přizpůsobíte si školení podle potřeb

I oblast malého a středního byznysu vyžaduje vzdělávání na míru a kurzy přizpůsobené konkrétním potřebám firmy. Naštěstí nemusíte pokaždé vytvářet kurzy na zelené louce. Můžete vycházet již z hotových kurzů ve Vašem LMS a upravit je či aktualizovat dle potřeby. Nemusí se přitom jednat jen o e-learningové kurzy. Můžete průběžně vytvářet a upravovat i vzdělávací plány tak, aby naplňovaly momentální vzdělávací potřeby Vašich zaměstnanců a Vaší firmy.

Nedaří se Vám sehnat na danou pracovní vhodného člověka? Vyberte tedy toho, který je Vaším požadavkům nejblíže a „naklikejte“ mu k nastudování kurzy, které jsou pro danou pozici potřebné. Vše ostatní nechte na LMS.

Udržíte krok s měnícími se předpisy a požadavky na vzdělávání zaměstnanců

Pro malé firmy nebývá jednoduché udržet krok s neustále se měnícími legislativními požadavky, novelami a nařízeními. Pokud vyberete dobrý LMS, můžete jednoduše importovat elearningové kurzy třetích stran (například ve formátu SCORM). Budete tak mít přístup k široké nabídce studijních materiálů od akreditovaných a certifikovaných odborníků. Ať se o aktualizaci kurzů a studijních materiálů dle příslušné legislativy starají dodavatelé. Na Vás už je „jen“ studium.

Je to nákladově výhodnější

Pokud necháme realizaci školení na externí firmě, buď její lektor dojíždí do Vaší firmy (za což samozřemě platíte), nebo neopak musí na školení docházet Vaši zaměstnanci (a zpravidla připlácíte za pronájem učebny). V druhém případě navíc nejsou zaměstnanci fyzicky přítomni na pracovišti, nemohou pružně reagovat například na dotazy kolegů, nezvedají telefony atp. Pokud však máte vlastní elearningové řešení, mají Vaši zaměstnanci k e-learningových kurzům neustálý přístup nejen z práce, ale také z pracovních cest či z pohodlé svého domova.

V případě e-learningu nemusíte platit za tisk materiálů, dopravu účastníků, nájmy učeben ani za účast lektora. Je samozřejmě třeba počítat s náklady na správu e-learningového systému a vytvoření samotných e-learningových kurzů. Vytvořené kurzy lze však následně používat opakovaně a dlouhodobě.

 

Zavedení LMS proto rozhodně stojí za zvážení – bez ohledu na velikost Vaší firmy.