Bezpečnost e-learningového systému

Bezpečnost dat na internetu je důležité, ikdyž často opomíjené téma. S ohledem na množící se bezpečnostní hrozby a pokusy o zcizení dat uživatelů je zohledňování bezpečnostní politiky při návrhu či výběru e-elearningových systémů stěžejní.

Tento typ systému v sobě krom osobních údajů uživatelů, průběhu a výsledků studia, často uchovává i cenné know-how v podobě zpracovaných kurzů, metodiky, popisů procesů a způsoby řešení. Jde tedy o informace, které mají mnohdy vysokou hodnotu.

Proto pokud uvažujete o zavedení e-learningového systému do vaší školy, firmy či organizace, určitě nepodceňujte bezpečnostní požadavky, které byste měli na svůj plánovaný LMS klást.

Na portále KYBEZ mi vyšel článek, který se zabývá právě těmito základními požadavky, které jsou klíčové pro integritu a bezpečnost vzdělávacího systému.

Článek „Jak zabezpečit firemní e-learning“ naleznete na: https://www.kybez.cz/clanky/-/blogs/jak-zabezpecit-firemni-e-learning.


Co je to KYBEZ?

KYBEZ je platforma pro efektivní spolupráci akademických institucí a komerčních firem zabývajícími se osvětou, systematickým vzděláváním, managementem, službami a technologiemi v oblasti bezpečnosti informací, a to včetně kybernetické bezpečnosti a obrany.