Registry na finančním trhu ČR

  • Tato ukázka vznikla v rámci aktualizace a modernizace dosavadních, převážně textových kurzů EFPA ČR
  • Úkolem bylo zpracovat současné podklady poutavou a hravou formou, která by studenty motivovala nejen k „jednorázovému studiu“, ale zvýšila i jejich účast v kurzech dalších
  • V ukázce byl proto použit poloanimovaný průvodce, ke kterému si studující může lépe vytvořit „vztah“.
  • Kurzy mají český voiceover (jsou česky namluveny) – není součástí ukázky (nahrazeno „blabla“ zvukem)
  • Do kurzů zakomponován gamifikační prvek „hledání diamantů“ – uvnitř kurzů jsou na nejrůznějších místech poschovávány diamanty.
  • Pilný student je může nalézt mezi studijními texty, uvnitř interaktivních videí či v rámci doplňujících materiálů. Za tyto diamanty může následně získat fyzické odměny (certifikát „aktivního“ studenta, slevy na další kurzy apod.)
  • V kurzech byly nahrazeny běžné ABCD testy za interaktivnější přesouvání obrázků, seřazování možností atp.
  • Kurz ve formátu SCORM pro implementaci do systému klienta

  • Typ: Ukázka e-learningového kurzu
  • Technologie: Articulate Storyline 2, Affinity Designer, SCORM


Vyzkoušejte si ukázku zde