How to Angry Customer

  • Ukázka dílčí části z kurzu How to make Customer Happy.
  • Kurz byl tvořen s důrazem na tzv. Microlearning, kdy je kurz jako celek rozdělen na větší počet krátkých studijních celků (jakým je např. tato ukázka), které je možné nastudovat během pár minut.
  • Požadavkem bylo vytvořit e-learningový kurz přístupem „Mobile first„. Kurz byl proto tvořen s důrazem na zobrazení na mobilních telefonech.
  • Jednotlivé dotykové ikony – jejich velikost, umístění i tzv. „zóny dotyku“, jsou vytvořeny s ohledem na ovládání prsty
  • Velikost e-learningu se přizpůsobí velikosti displaye, na kterém je kurz pouštěn
  • Díky jednoduchému progress baru má účastník stále přehled o pokroku svého studia
  • Výsledky z takovéhoto dílčího kurzu (nebo jeho samotné prostudování) mohou být použity pro výpočet výsledků z celého kurzu a zaznamenány v LMS

  • Typ: Ukázka e-learningového kurzu
  • Technologie: Articulate Storyline 2, HTML5, CSS, Corel Draw


Vyzkoušejte si ukázku zde