Modernizace EFPA šablony pro LMS Moodle

Již několik let se starám o Moodle v EFPA ČR. Jedná se o největší zkušební centrum pro finanční poradce v České republice (v Moodle evidují již přes 37.000 uživatelů).

Každý rok se proto snažím posunout jejich vzdělávací systém zase trochu dál. I letos tak vzdělávací systém EFPA dostal nový vzhled i funkcionality.

Ve spolupráci s grafikem efpa.cz jsem navrhnul a vytvořil pro e-learningový systém novou šablonu, která klade důraz zejména na přehlednost a intuitivnost.

Co se změnilo?

Došlo k výrazným úpravám běžné Moodle navigace. Na titulní stránku kurzu přibyl seznam jednotlivých lekcí daného kurzu společně s ukazatelem pokroku, „odškrtnutím“ hotových lekcí i odhadovaným časem studia dané lekce. Upravena byla také úvodní část titulní stránky kurzu, která byla navíc oživena fotografiemi autorů či garantů kurzu.

Do jednotlivých lekcí přibyla tlačítka pro pohyb mezi lekcemi i napříč celým kurzem. Vznikla i automatická „aktivizační tlačítka“ (tzv. call to action buttons) „Začít studovat„, „Pokračovat ve studiu“ a „Kapitola prostudována„, která zase o trochu více zpřehledňují kurz a motivují uživatele k dalšímu studiu.

Každý studijní materiál má navíc svou vlastní spodní navigaci, která mění svůj obsah automaticky dle toho, v jaké části studijního materiálu se nacházíte.

Zmodernizovány byly také průběžné Kontrolní otázky, které se nacházejí na konci každé kapitoly.

 

Chtěli byste i vy takovýto vzdělávací systém? Neváhejte se na mne obrátit.