Ukázka elearningu: Registry na finančním trhu

Po delší době jsem zveřejnil další ukázku z mých e-learningových kurzů. Jedná se o zpracování tématu z oblasti finančnictví.

Bližší informace o kurzu

  • Ukázka na téma Registrů na finančním trhu vznikla v rámci aktualizace a modernizace dosavadních kurzů EFPA ČR
  • Cílem bylo zpracovat současné, převážně textové podklady poutavou a hravou formou, která by studenty motivovala nejen k “jednorázovému studiu”, ale zvýšila i jejich účast v kurzech dalších
  • V ukázce byl proto použit poloanimovaný průvodce, ke kterému si studující může lépe vytvořit “vztah”.
  • Kurzy mají český voiceover (jsou česky namluveny) – s ohledem na autorská práva není součástí ukázky (nahrazeno “blabla” zvukem)
  • Do kurzů zakomponován gamifikační prvek “hledání diamantů” – uvnitř kurzů jsou na nejrůznějších místech poschovávány diamanty.
  • Pilný student je může nalézt mezi studijními texty, uvnitř interaktivních videí či v rámci doplňujících materiálů. Za tyto diamanty může následně získat odměny (certifikát “aktivního” studenta, zobrazení v TOP 10 studentech na webu, slevy na další kurzy apod.)
  • V kurzech byly nahrazeny běžné ABCD testy za interaktivnější přesouvání obrázků, seřazování možností atp.
  • Kurz ve formátu SCORM pro implementaci do vzdělávacího systému klienta

 


ukázku spustíte kliknutím na obrázek

 

Tuto i další ukázky e-learningových kurzů naleznete v mém portfoliu.