Jak se dělá e-learningový kurz

Představte si situaci, kdy Váš zaměstnavatel přijde s tím, že chce vytvořit e-learningový kurz ze stávajícího prezenčního školení. Jelikož je obojí určeno pro vzdělávání té samé sorty zaměstnanců, tak jediné co je potřeba je vzít současné powerpointové prezentace a vložit je do e-learningového systému. Práce na chvilku, no ne?

No, ne!

Kéž by to bylo takhle jednoduché. Nehledě na to, jestli už nějaký prezenční kurz existuje nebo ne, tvůrce toho e-learningového musí projít stejným procesem, jako by vytvářel kurz od píky. Jedinou změnou může být pouze to, že už možná byla provedena vstupní analýza a studijní materiály tak již jsou vytvořeny a vhodně sestaveny.

Než se ale vrhneme na určení hlavních kroků při práci s již existujícím školením, zaměřme se na to, proč vlastně chce organizace přetvořit hotový prezenční kurz do podoby e-learningu.

Proč předělávat prezenční kurz na e-learning?

Firmy mají mnoho dobrých důvodů pro to, přenést své prezenční kurzy do podoby e-learningu. Mezi nejčastější patří:

  • Efektivita: kurz se vytvoří pouze jednou, a pak se u jenom nabízí ke studiu dalším a dalším zaměstnancům
  • Přístupnost: studující mohou ke kurzům přistupovat kdykoliv a odkudkoliv
  • Cena: úspory za cestovní náklady, pronájmy učeben, odměny lektorů, …
  • Ekologičnost: méně (nebo žádné) papírových podkladů, žádné emise vzniklé cestováním

Dalším důležitým přínosem, který je dobré brát v potaz, je tzv. „kompresní poměr„. Každá hodina prezenčního kurzu zabere asi jen 50% času, když je školena formou e-learningu. Je zde tedy poměr zhruba 2:1. Čili než přemlouvat zaměstnance, aby 2 hodiny svého produktivního času věnoval sezení na prezenčním kurzu, zabere mu pouze 1 hodinu nastudovat e-learningový kurz s tím samým obsahem! (doplněno : zdroj zde)

Při návrhu e-learningu využijte ADDIE model

ADDIE model

Když už jsme nastínili celou řadu důvodů, proč bychom vůbec měli chtít předělat běžný prezenční kurz do toho e-learningového, přichází řada na to „jak“. Postupujeme úplně stejně jako při tvorbě jakéhokoli jiného kurzu – s využitím ADDIE modelu.

Jde o vývojový cyklus, ve kterém se postupně střídají fáze Analýzy (Analyze) – Návrhu (Design) – Vývoje (Develop) – Implementace (Implement) – Vyhodnocení (Evaluate). Bližší informace o ADDIE naleznete například zde.

Jak vidíte, i v případě, kdy vytváříte e-learningový kurz na základě již existujícího prezenčního školení, zůstává postup téměř stejný, jako když stavíte kurz na čisté louce. Jediný rozdíl proto může být jen ve vstupní analýze.

Kde přesně je tedy ten rozdíl?

Výraznější změna, kterou si můžeme dovolit, se nachází hned v úvodní fázi procesu ADDIE – v Analýze. Proč? Jednoduše proto, že už měla být provedena ve chvíli, kdy byla navrhována struktura prezenčního kurzu a připravovány studijní materiály, ze kterých máme nyní čerpat. Část analýzy bychom tedy již měli mít hotovou a neměla by nám proto zabrat tolik času.

Pojďme si v bodech shrnout, co do této vstupní analýzy vůbec patří:

  • Analýza cílové skupiny
  • Sběr a analýza studijních zdrojů
  • Stanovení vzdělávacích cílů
  • Uspořádání, organizace a příprava vzdělávacího obsahu
  • Vytvoření studijních aktivit a úkolů

Nalijme si ale čistého vína. Že něco mělo být uděláno, nemusí vždy znamenat, že to opravdu uděláno bylo. Někdy to prostě uděláno není nebo je to uděláno nedostatečně. Dokonce i v případě, že pracujeme s již hotovým kurzem, u kterého jsme byli ujištěni, že je „připraven dobře“.

Tím se dostáváme do situace, kdy předělávání prezenčního kurzu do formy e-learningu může, ale také nemusí být méně časově náročné než stavět kurz na čisté louce. Vše závisí zejména na kvalitě doposud vytvořených vzdělávacích materiálů.

Jak vycházet ze špatně zpracovaných podkladů

Pokud před sebou máme jen kupu nesetříděného a nezpracovaného materiálu, bývá nejlepším nápadem vše zahodit a udělat celou vstupní analýzu nanovo. Projít všechny kroky uvedené výše – od nové analýzy cílové skupiny až po znovuvytvoření jednotlivých studijních aktivit a úkolů.

Jediné co nám může ušetřit trochu času je to, že již máme nějaké materiály před sebou a nemusíme se proto věnovat sběru studijních zdrojů. Přesto však doporučuji udělat alespoň základní rešerši, jelikož se muže ukázat, že ani ty materiály, co máme nyní k dispozici, nemusí být úplně vhodné či kompletní tak, aby obsáhly celé téma kurzu.

Jak vycházet z dobře zpracovaných a utříděných podkladů

Pokud máme to štěstí a vycházíme z dobře připraveného kurzu, analýza může být jednoduchá a zabrat jen zlomek času. Je však třeba říci, že i přes dobře připravené materiály není vhodné analýzu úplně přeskakovat.

Materiály, ze kterých vycházíme, totiž byly zpracovávány s ohledem na prezenční kurz. Předchozí tvůrce nejspíš nebral v potaz, že tyto materiály bude někdo studovat na tabletu či jiných zařízeních.

Stojíme tak před výzvou při „překlápění“ běžných materiálů do formy e-learningových činností a aktivit, které jsou e-learningovým systémem nabízeny. Jedná se například o převod běžných face-to-face činností na drag-and-drop aktivity, skupinové úkoly přetransformovat do e-learningových testů či webinářů a úpravu dalších a dalších aktivit, díky kterým můžeme adekvátně pracovat s účastníky kurzu.

Co říci závěrem?

Pokud stojíte před úkolem vytořit e-learningový kurz, zabere to nějaký čas. Nebývá to práce na jedno odpoledne ani v případě, že již máte nějaké materiály k dispozici…