Výhody a nevýhody e-learningu

Před zavedením systému, který se má starat o vzdělávání zaměstnanců bychom měli zvážit nejen přínosy, ale i nevýhody s tím spojené. Přestože je na internetu nepřeberné množství informací, které se zabývají právě výhodami a nevýhodami e-learningu, mám pocit, že bez článku na toto téma by v sobě můj blog měl poměrně velkou informační díru.

Výhody e-learningu

Začneme s výčtem základních přínosů a výhod e-learningového vzdělávání

Nižší náklady na školení

Jakmile firma začne ve větší míře využívat e-learning a touto formou vzdělávání nahradí vybraná prezenční školení, ušetří. Tak to prostě je. Samozřejmě některá školení nejdou nahradit e-learningovou formou (nebo by tím výrazně utrpěla kvalita vzdělávání), u jiných školení se však nahrazení přímo nabízí (BOZP, pravidelné školení řidičů, nástupní školení nových zaměstnanců, seznámení s nových prodávaným produktem atd.). Popravdě není výjimkou, že se následné úspory pohybují mezi 35% (v případě Ernst and Young) až po 60 procent (v případě Cisco).

Kde se tyto úspory berou? Zejména ve snížení cestovních nákladů a pronájmů učeben. To ale není všechno. Díky e-learningu může být jednou vytvořený kurz dále distribuován a několikrát opakován pro více skupin účastníků. Lektoři se tak místo opakovaných školení mohou věnovat tvorbě dalších kurzů, a dále tak zvyšovat efektivitu celého procesu. Nehledě na to, že zaměstnanci nemusí tolik cestovat a více se soustředit na svou opravdovou práci.

Menší starosti s organizací

Organizace vzdělávacích kurzů a školení může být časově náročná a drahá – zvláště pokud je vaše firma rozdělena do poboček, které sídlí v jiných městech či krajích. S využitím e-learningu mají zaměstnanci přístup ke kurzu, kdy jej potřebují. Není nic třeba složitě organizovat, domlouvat termíny a hledat volná časová okna „kdy se to hodí všem“.

Lepší dostupnost vzdělávání

Lidé nechtějí slyšet, že ve čtvrtek musí vstávat ještě za tmy, protože jim v 9:00 začíná školení na druhé straně republiky. Nechtějí se kvůli školení omezovat, přesouvat schůzky či plánovat pracovní náhrady. E-learning umožňuje zachovat flexibilitu zaměstnanců. Díky online technologiím můžeme studovat z kanceláře, ze služební cesty, z homeoffice – prostě odkudkoliv kde se zrovna zaměstnanec nachází. Účastník tak studuje tehdy, kdy mu to nejvíce vyhovuje, nebo když má zrovna čas.

Individuální přístup

Jedním z úkolů lektora prezenčních školení je přizpůsobit obsah kurzu i výklad všem účastníkům školení. Ti pocházejí často z různého prostředí a mají různé zkušenosti a znalosti. Aby se vyhovělo co největšímu počtu lidí, volí se povětšinou zlatá střední cesta – školení se očeše tak, aby zbytečně nenudilo pokročilé posluchače základními informacemi, a zároveň se vynechají odbornější pasáže, aby se zase nepřetěžovali účastníci, kteří ještě v tématu školení nejsou tak zběhlí či nemají dostatečné základy. Ve výsledku tak kurz není plně efektivní ani pro jednu skupinu účastníků.

V případě e-learningu si účastník může v kurzu najít právě to, co potřebuje. Pokud je tvůrce kurzu důsledný, vytvoří několik studijních cest (scénářů), které se budou lišit svou obtížností – a tedy i množstvím a druhem studijních materiálů. Student, který bude sotva znát základy bude studovat dle jednoduššího scénáře, který bude obsahovat právě ty informace, které začínající student potřebuje a naopak – pokročilý účastník může být veden skrze doplňující studijní materiály a rozšiřující témata. Každý tak z kurzu získá informace přesně podle své dosavadní úrovně znalostí.

Výzvy a rizika e-learningu

Stejně jako ostatní formy vzdělávání i e-learning má určité nevýhody. Pokud o nich dopředu víme, můžeme se na ně připravit a těmto rizikům se vyhnout.

Motivace účastníků školení

Častokrát se setkávám s názorem, že jednou z hlavních nevýhod e-learningového vzdělávání je motivace. Že pouze dostatečně motivovaný student se může e-learningem něco naučit. Stejný problém však vidím i v případě prezenčního školení – to, že někdo sedí v učebně, ještě neznamená, že se něco naučí. Proto bychom oblast motivace studentů neměli brát na lehkou váhu ani v jedné z těchto forem vzdělávání.

Při tvorbě online kurzu bychom měli vytvářet studijní materiály tak, aby byly nejen informačně přínosné, ale také poutavé a „zábavné“. V tradiční výuce může přednášející zaujmout svým vystupováním a zápalem do tématu, v e-learningovém kurzu musíme zaujmout studijními materiály a jejich zpracováním.

Méně okamžité zpětné vazby

Druhou výzvou, se kterou se musí tvůrce e-learningového kurzu poprat, je neexistence okamžité zpětné vazby. Lektor e-learningového kurzu nemůže pohledem zkontrolovat zaujetí studentů či zachytit  jejich chápavé/nechápavé pohledy. Obtížně se pracuje s ad hoc otázkami, které mohou účastníci během studia mít.

Je zde naštěstí celá řada možností, jak se s tím vypořádat. Můžeme začlenit do svého kurzu diskusní fóra, webináře, chatovací místnosti. Někdy muže být vhodné kurz spojit s některou ze sociálních sítí, na kterou se pak může přenést většina komunikace studentů z online kurzu.

Nutný přístup k technologiím

E-learning ze své podstaty vyžaduje, aby měl studující přístup k určitému druhu technologií. Jedná se zejména o mobil/tablet/počítač, aby si mohl kurz zobrazit. Stejně tak je nutné mít přístup k internetu. Jakmile tyto podmínky nejsou splněny, tak elektronické vzdělávání není možné.

Proto je třeba vždy dopředu zjistit možnosti studujících a na základě této analýzy se rozhodovat, zda je pro účastníky vhodnější školení formou e-learningu nebo například tradiční prezenční formou.