Ukázka elearningu: How to Angry Customer

Přiravil jsem pro vás další ukázku e-learningového kurzu. Jedná o zpracování části kurzu, který byl vytvořen s důrazem na přehrávání v mobilních zařízeních.

Tento minikurz, který je součástí většího celku – How to make Customer Happy. Cílem kurzu je poskytnout pracovníkům v „oddělení pro styk s veřejností“ obecné základy pro práci s klientem.

Celý kurz byl vytvářen formou tzv. Microlearningu, kdy je kurz jako celek rozdělen na větší počet krátkých studijních celků (jakým je např. tato ukázka), které je možné nastudovat během pár minut a obratem je pak aplikovat v praxi.
Pokud se tak zaměstnanec ocitne v situaci, kdy musí například chatovat s „naštvaným“ klientem, stačí mu na prostudování tohoto kurzu 1-2 minuty a hned může vhodněji reagovat na vzniklou situaci.

Požadavkem bylo vytvořit e-learningový kurz přístupem „Mobile first„. Kurz byl proto tvořen s důrazem na zobrazení na mobilních telefonech. Tomu jsou přizpůsobeny ovládací a aktivní prvky, poměr stran i rozměr kurzu, který se automaticky přizpůsobí použité velikosti obrazovky.

Bližší informace o kurzu:

  • Ukázka dílčí části z kurzu How to make Customer Happy.
  • Kurz byl tvořen s důrazem na tzv. Microlearning
  • Požadavkem bylo vytvořit e-learningový kurz přístupem „Mobile first„. Kurz byl proto tvořen s důrazem na zobrazení na mobilních telefonech.
  • Jednotlivé dotykové ikony – jejich velikost, umístění i tzv. „zóny dotyku“, jsou vytvořeny s ohledem na ovládání prsty
  • Velikost e-learningu se přizpůsobí velikosti displaye, na kterém je kurz spouštěn
  • Díky jednoduchému progress baru má účastník stále přehled o pokroku svého studia
  • Výsledky z takovéhoto dílčího kurzu (nebo jeho samotné prostudování) mohou být použity pro výpočet výsledků z celého kurzu a zaznamenány v LMS

Tuto i další ukázky e-learningových kurzů naleznete v mém portfoliu.