Ukázka elearningu: Autoškola – test křižovatek

Jako první ukázku možného zpracování e-learningového kurzu jsem vybral „klasický“ test křižovatek. Tento kurz je specifický v tom, že jsem si při jeho návrhu stanovil takovou „malou“ výzvu – animovat správná řešení křižovatek – avšak bez použití videosekvencí či GIFů.

Animace jsou proto prováděny pomocí posuvu a rotací jednotlivých objektů. Tyto animace se spouští po zodpovězení každé otázky a znázorňují správě řešení dopravní situace.

Z toho důvodu bylo třeba graficky upravit a standardizovat všechny podklady (modely aut, domů, dopravních značení,..). Díky tomu je možné nejen rotovat a rozhýbat jakýkoliv objekt (v tomto případě modely aut), ale lze díky tomu vytvořit prakticky jakoukoliv dopravní situaci. Mohu tak jednoduše poskládat celou scenérii dle zadání.