Microlearning a jeho využití ve vzdělávání

Přestože Microlearning není v zahraničí ničím novým, české prostředí jej objevuje teprve nyní. Mluví se o něm jako o novém trendu v oblasti firemního vzdělávání. Nemusíme se však omezovat pouze na korporátní sféru, microlearning je využitelný napříč všemi oblastmi vzdělávání.

Microlearning můžeme chápat jako rozdělení učiva na malé vzdělávací části, jejichž prostudování zabere jen několik minut (zpravidla 2-5). Tyto vzdělávací „drobky“ jsou navrženy tak, aby pokryly konkrétní vzdělávací potřebu (například představit nové funkcionality našeho produktu).

Microlearning může být navržen formálně, často jej však nacházíme na poli informálního vzdělávání. Tento novodobý fenomén lze totiž začlenit do každodenních vzdělávacích aktivit, a to nejen na pracovišti. Microlearning můžeme snadno využívat na webových stránkách či sociálních sítích a vymanit se tak z oblasti klasického formálního vzdělávání.

Microlearning zpravidla využívá celou škálu multimediálních formátů uzpůsobených pro využití na různých typech zařízení (zejména mobily a tablety). Díky tomu je tento vzdělávací formát jednoduše dostupný, jeho nastudování zabere krátkou dobu a studující může ihned získané znalosti využívat.

Nejčastějším formátem pro microlearning jsou proto krátké texty či videa. Mají jasně zadanou strukturu a časový rozsah omezený právě jen několika málo minutami. Následně můžeme zařadit další, rozšiřující videa, která dané téma postupně rozvijí a vytvářejí tak komplexní vzdělávací balíčky. Celek je však vždy potřeba nadrobit na malé, lehce stravitelné části.

Ukázkou microlearningu je například kurz How to Angry Customer, jehož prostudování netrvá více než pár minut. Tento kurz je součástí většího počtu malých kurzů, které mají za úkol připravit pracovníky call centra na jejich ne mnohdy jednoduché zaměstnání.

A jaké jsou tedy jeho výhody?

Výhody pro studující

 • Orientované na studujícího
  V oblasti microlearningu je v hlavní roli sám student. Studující má kontrolu nad svým studiem a vzdělávacím plánem. On určuje co si nastuduje nyní a co přeskočí (a třeba se k tomu vrátí v budoucnu). Díky tomu neklademe překážky různým studijním stylům a vzdělávacímu tempu studenta.
 • Dostupné v pravý čas
  Zde vidím jeden z největších přínosů pro studenta. Vzdělávací drobečky jsou dostupné studujícím v momentě, kdy je opravdu potřebují. Nemusí nic studovat dopředu (a pak to stihnout zapomenout). Stačí studujícím tyto krátké vzdělávací materiály nabídnout a nechat je, ať je studují, až budou tyto znalosti potřebovat.
 • Přístupné
  Microlearning může být optimalizován pro více typů zařízení – od klasických počítačů, přes tablety až po smartphony. Poskytuje tak studujícím dostatečnou flexibilitu ke studiu na zařízeních dle jejich volby.
 • Časově nenáročné
  Není čas ztrácet čas. Známe to všichni. Není tak nutné studovat komplexní, několikahodinový kurz když z něj potřebuji jen konkrétní část.

 

Výhody pro poskytovatele

 • Levnější
  Díky svému krátkému rozsahu bývá vytvoření microlearningu méně nákladné než tvorba tradičního e-learningového kurzu.
 • Rychlejší tvorba
  Doba potřebná na vytvoření microlearningu bývá zpravidla kratší než při tvorbě běžného kurzu.
 • Jednodušší aktualizace
  V případě aktualizace můžeme upravit například jen jednotlivé video, které existuje jasně oddělené od ostatních. Případná aktualizace je tak jednodušší.
 • Široké využití
  Microlearning může být použit v běžném e-learningovém systému stejně jako na sociálních sítích firmy, ve firemním emailingu, či jako součást intranetu. Vzdělávací „drobky“ můžete používat samostatně nebo jako součást větších kurzů.
 • Efektivita vzdělávání
  Microlearning je úzce zaměřen na konkrétní cíl. Díky tomu můžeme jeho obsah upravit přesně tak, aby splňoval to, co od něj očekáváme – a vše nadbytečné odstranit. Jde tak o velice efektivní formu předávání informací.