Ukázka elearningu: Stress management

Zveřejnil jsem další ukázku z mých e-learningových kurzů. Jedná se o téma stress managementu a péče o své duševní zdraví. Celý kurz se skládá z několika interaktivních obrazovek.

Bližší informace o kurzu:

  • Barevnost kurzu i jeho navigace vychází z grafického manuálu klienta.
  • Při návrhu i realizaci tohoto kurzu se mi osvědčil vektorový styl grafiky. Díky tomu, že je obrázek tvořen řadou křivek, mohu postavu i scénu libovolně upravovat a pozicovat dle svých představ.
  • Kurz obsahuje drag-and-drop test, který ověřuje nabyté znalosti studenta (není součastí ukázky).
  • Jelikož měl být kurz součástí LMS objednatele, bylo třeba jej vytvořit ve formátu SCORM tak, aby byly výsledky automaticky synchronizovány s tímto vzdělávacím systémem.
  • Ke zvýšení přehlednosti kurzu slouží jak Menu, které se nachází v levém dolním rohu.
  • Pro udržení pozornosti studujících byl dodaný studijní materiál zredukován na několik stránek.
  • Do kurzu bylo také začleněno několik animací a animovaných přechodů.

 


ukázku spustíte kliknutím na obrázek

 

Tuto i další ukázky e-learningových kurzů naleznete v mém portfoliu.