Ukázka elearningu: Finanční zpravodaj

Zveřejnil jsem další ukázku z mých e-learningových kurzů. Jedná se o zpracování měsíčního zpravodaje z oblasti financí. Celý kurz se skládá z několika interaktivních obrazovek.

Bližší informace o kurzu:

  • Tato ukázka byla zpracována v rámci výběrového řízení pro jednu z předních bankovních institucí v ČR.
  • Úkolem bylo zpracovat „informačně hutné“ studijní podklady zajímavou a poutavou formou.
  • Cílovou skupinou jsou kontaktní pracovníci a nižší až střední management
  • Rozhodl jsem se kurz vytvořit interaktivně s výrazým zapojením animovaných prvků.
  • Při návrhu barevnosti a rozložení prvků kurzu jsem vycházel z marketingových materiálů instituce.
  • Pro ukázku jsem vytvořil kresleného průvodce, který dané téma „odlehčí“. Jedná se o výrazný grafický prvek, který lze využít i v dalších zpravodajích, kterým tímto dodá jednotný a provázaný vzhled.
  • Kurz je vytvořen ve formátu SCORM pro implementaci do systému klienta.
  • Logo i texty byly s ohledem na zveřejnění této ukázky upraveny/změněny

 


ukázku spustíte kliknutím na obrázek


 

Tuto i další ukázky e-learningových kurzů naleznete v mém portfoliu.