SCORM versus CMI5

CMI5 i SCORM jsou specifikace pro integraci systémů pro správu vzdělávání (LMS) s úložišti výukových záznamů (LRS). Ačkoli jsou obě specifikace navrženy tak, aby podporovaly sledování a vyhodnocování vzdělávacích aktivit studentů, každá na to jde trochu po svém.

SCORM

SCORM (Sharable Content Object Reference Model) je široce používaný standard pro e-learningové kurzy. Podporuje jej celá řada LMS, takže e-learningové kurzy lze poskytovat na celé řadě platforem. Je to prostě současný (ikdyž už zastaralý) standard. SCORM definuje soubor pravidel a pokynů pro vytváření a poskytování e-learningového obsahu a obsahuje sadu funkcí, které umožňují systémům LMS vzájemně komunikovat. Více o SCORMu naleznete v mém starším článku tady.

CMI5

CMI5 (Computer Managed Instruction verze 5) je novější specifikace, která je založena na rozhraní API Experience (xAPI), což je standard pro sledování vzdělávacích aktivit. CMI5 umožňuje integraci systému LMS a systému LRS, takže informace o interakcích studujících s výukovým obsahem lze sledovat a ukládat i v LRS. CMI5 rovněž obsahuje soubor pravidel a pokynů pro tvorbu a poskytování e-learningového obsahu, má však flexibilnější a modulárnější konstrukci než SCORM. Více o CMI5 se dočtete zase v jiném mém článku.

Hlavní rozdíly

Jedním z klíčových rozdílů mezi CMI5 a SCORM je rozsah jednotlivých specifikací. SCORM se zaměřuje na poskytování a sledování e-learningového obsahu, zatímco CMI5 se zaměřuje na sledování a měření vzdělávacích aktivit. To znamená, že CMI5 může sledovat širší škálu vzdělávacích aktivit, včetně neformálního a zážitkového učení, zatímco SCORM je primárně určen pro strukturovanější e-learningový obsah.

Dalším rozdílem mezi CMI5 a SCORM je způsob, jakým jsou jednotlivé specifikace implementovány. SCORM vyžaduje, aby byl e-learningový obsah zabalen specifickým způsobem, což může ztížit jeho integraci s jinými systémy. Naproti tomu CMI5 je navržen tak, aby byl flexibilnější a modulárnější, což umožňuje snadnější integraci s jinými systémy a technologiemi.

CMI5 i SCORM jsou cenné nástroje pro podporu vzdělávání a školení. Zatímco SCORM byl v odvětví e-learningu široce přijat, CMI5 nabízí flexibilnější a výkonnější přístup ke sledování a měření vzdělávacích aktivit. CMI5 tak má budoucí potenciál výrazně zlepšit efektivitu systémů elektronického vzdělávání.