Kurz Řidičů referentských vozidel: 360° interaktivity!

Je tu další vlna aktualizace našich legislativních kurzů. První vlaštovkou je kurz Řidičů referentů. Co aktualizace přináší nového?

Novinky v aktualizovaném kurzu

Aktualizovaný e-learningový kurz přináší následující novinky:

 1. Aktualizovaná legislativa:
  Kurz byl tradičně aktualizován s ohledem na nejnovější legislativní změny a požadavky, došlo k úpravám textací i rozšířením kurzu o další důležité informace. Zde jde tedy o tradiční aktualizaci a žádnou velkou revoluci nečekejte.
 2. Interaktivní obsah:
  To tady se děly ty opravdové změny 🙂 Doposud byl náš kurz spíše „informační“ nežli „interaktivní“. Ano, bylo v něm pár klikaček, ale přišlo nám to takové …chudé. Věděli jsme, že kurz dokážeme udělat moderněji, poutavěji, lépe. Kurz tak prošel celkovou změnou grafického zpracování – místo doplňkových fotografií v něm tak naleznete o poznání živější ilustrace. Naleznete v něm ale zejména více interaktivního obsahu. Zmínit si rozhodně zaslouží scénářový Postup při dopravní nehodě, kdy se účastník postupně proklikává fiktivní dopravní nehodou či 360° interaktivita, kdy se studující rozhlíží v interiéru vozidla a vybírá prvky, které je nutné před jízdou zkontrolovat. Takovéto interaktivity zlepšují pochopení a zapamatování problematiky a zvyšují zapojení účastníků.

Nejen legislativní povinnost

Nezapomeňte, že podle § 103 odst. 2 zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) je zaměstnavatel povinen zajistit, aby zaměstnanci absolvovali školení o právních a jiných předpisech týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Součástí kterého je i Školení řidičů referentských vozidel, které se vztahuje na všechny zaměstnance, kteří řídí motorová vozidla do 3,5 tuny na pracovní cestě, a to bez ohledu na to, zda mají řízení vozidel uvedeno ve své pracovní smlouvě či ne, a zda používají služební nebo soukromé vozidlo.

Tímto kurzem nejen že splníte zákonnou povinnost, ale zároveň zvyšujete odbornost svých zaměstnanců, což vede k lepšímu zacházení s vozidly a snížení rizika nehod.

Struktura kurzu

Aktualizovaný e-learningový kurz Řidičů referentských vozidel se skládá z cca 40 obrazovek a sady 15 testových otázek. Jeho obsah je rozdělen do 6 kapitol:

 • 1. kapitola: Obecné informace a legislativní požadavky
 • 2. kapitola: Kontrola vozidla před jízdou
 • 3. kapitola: Povinnosti řidiče
 • 4. kapitola: Dopravní nehoda
 • 5. kapitola: Zásady bezpečné jízdy
 • 6. kapitola: Závěrečný test

Kurz může být dále upraven dle přání klienta – ať už přidáním loga, úpravou barevnosti kurz dle firemního brandu či rozšířením kurzu o další obrazovky či vnitrofiremní dokumentaci a směrnice.

Zaujal vás tento kurz? Neváhejte mi napsat o individuální kalkulaci.