BOZP pro zaměstnance / BOZP pro vedoucí pracovníky

  • Interaktivní e-learningové kurzy ve formátu SCORM
  • Lze vložit do LMS Moodle či jiného vzdělávacího systému, který tento standard podporuje
  • Kurzy mají rozsah cca 35 obrazovek a podobrazovek
  • Kurzy obsahují průběžné kontrolní otázky, tipy či odkazy na legislativu a další zdroje
  • Na konci každého kurzu se nachází závěrečný test se zpětnou vazbou
  • Závěrečný test je náhodně losován z databáze více otázek
  • Kurzy lze zakoupit jako zvýhodněný balík či jednotlivě.
  • Poznámka: Více o těchto kurzech naleznete zde

Seznam dostupných kurzů naleznete zde.


  • Typ: Ukázka e-learningového kurzu
  • Technologie: Autorský nástroj LMS Moodle