Scénář se hodí i při tvorbě e-learningu

Přístup k tvorbě e-learningových kurzů se rychle mění. Jak roste počet studentů, kteří studují online, tak roste počet dodavatelů online vzdělávání. Konkurence postupně přibývá a s tím se přirozeně zvyšuje i úroveň a propracovanost těchto kurzů.

Textové kurzy jsou postupně doplňovány o ilustrace na míru či názorné příklady a ukázky z praxe. V posledních letech zvláště velcí hráči (Google, Coursera, Udemy, LinkedIn,…) upouští od textových kurzů a vsází na videokurzy, které jsou složené z řady krátkých videí doplněných maximálně o pár PDF souborů „pod videem“. I to však mnohdy nestačí a je třeba se posunout zase trochu dál.

Nový přístup ve tvorbě kurzů

Jak už to tak bývá, v zahraničí nejsou e-learningové kurzy postavené na propracovaných scénářích ničím novým. Běžně se tento přístup označuje jako „Scenario-Based Learning„, jelikož celý kurz je postaven na základě scénáře. U nás se o tomto přístupu moc nemluví. Využívat scénáře při návrhu a tvorbě kurzů jsem viděl zatím jen u pár dalších dodavatelů. Jedná se sice o pracnější postup, který nám však přináší značnou výhodu. Pojďme se proto na tento přístup k tvorbě e-learningových kurzů podívat blíže.

V úvodu je třeba zmínit důležitou věc, a to, že jednou z hlavních výzev, kterým tvůrci online kurzů čelí je nedostatečná interakce se studenty a zjišťování reakcí studentů, kteří procházejí studiem. Zjednodušeně řešeno, tvůrce kurzu má velice obtížný přístup k okamžité zpětné vazbě ze strany studentů oproti běžnému vyučujícímu, který se se studenty v přímém kontaktu.

Právě proto se vymýšlí nové techniky a postupy, které mají pomoci udržet pozornost studujících a motivaci ke zdárnému dokončení kurzu. Mezi těmito technikami nachází své místo právě i scénářový přístup k návrhu a tvorbě kurzu. Umožňuje tvůrcům rozplánovat kurz tak, aby udrželi jeho jednotlivé části zajímavé a poutavé až do konce pro co nejširší publikum studujících.

Scénáře a e-learning

Kurz, který byl vytvořen na základě scénáře klade značný důraz na grafické zpracování a celou plejádu dalších prvků s cílem vytvořit interaktivní situace a úkoly, kterými musí student v průběhu kurzu projít. Právě scénář tvoří onu studijní linku, provází studenta kurzem a spojuje jednotlivé studijní aktivity či materiály ve smysluplný celek.

Pokud se kurz věnuje například tématu telefonického prodeje, bude jeho scénář určitě obsahovat i nějakou formu interaktivního dialogu mezi operátorem a volaným (ať již formou animací s textovými bublinami či sérií audionahrávek). Pro studenta je tento přístup nejen poutavý a zajímavý (jelikož může zdánlivě či fakticky příběh ovlivňovat), ale také umožňuje ověřit a procvičit znalosti, které studující již mají či je získali právě studiem kurzu. Takový kurz proto může být velice dobře použit k ukotvení a praktickému ověření látky již během samotného studia. Co se v jedné lekci naučíme můžeme hned v lekci následující se studenty procvičit a vyzkoušet.

Jednoduše řečeno, scénáře pomáhají studentům uvést informace do kontextu. Kurz, který je tvořen na základě scénáře staví na značném množství zpětné vazby, akcí a reakcí studentů. Scénář kurzu velice úzce staví na jednotlivých rozhodnutích studenta a jeho odpovědích. Díky tomu můžeme scénář větvit například podle toho, jak úspěšně student odpovídá a jak dobře se v průběhu kurzu rozhoduje.

Tvůrci kurzů tak díky tomuto přístupu získávají nástroj, který nám umožňuje rozlišit, kteří studenti jsou úspěšní, kteří méně úspěšní, kteří se „zasekli“ a potřebují pomoci. Na základě toho jim poté můžeme nabídnout odlišné vzdělávací linky, doplňující materiály či mentorskou podporu právě ve chvíli, kdy ji potřebují.

Hlavní výhody ve zkratce

Pokud se snažíte vytvořit pro studenty zajímavý obsah, může být pro vás využití scénáře při návrhu kurzu dobrou volbou. Některé z hlavních výhod kurzů založených na scénářích jsou následující:

1. Interaktivita
Scénáře nebo příběhy jsou pro studenty zajímavé. Člověk je zvědavý už od přírody a chce znát dopad svých rozhodnutí (ideálně všech jejich možných verzí). Pro studenta je výzvou prozkoumat všechny možné varianty scénáře („co kdybych v předchozím kroku odpověděl jinak? Co by se pak stalo?…“). Je tak pro ně zábavnou výzvou prozkoumat všemožné hádanky a využít poznatky, které získají v průběhu kurzu. Jedná se tak o úplně jinou motivaci nežli běžné hodnocení formou zkoušení a testů.

2. Zpětná vazba a hodnocení

Scénáře pomáhají tvůrci kurzu porozumět pokroku studentů. Pokud například student neprojde základním úkolem, může tvůrce kurzu tuto informaci využít k tomu, aby studentovi poskytl doplňující materiál, nějaký jednodušší ekvivalent úkolu či ho nenásilně nasměrovat do k předchozímu tématu, aby si jej opět procvičil. Může tak odlišně pracovat s úspěšnými i méně úspěšnými studenty.

 

Máte zájem své kurzy posunout opět o nějaký ten krok dál? Nevíte si sami rady? Není nic jednoduššího než mi napsat.