Digitální technologie ve vzdělávání

S kolegy z MUNI otevíráme novou studijní specializaci „Digitální technologie ve vzdělávání“. V ČR doposud nic podobného neexistuje. Jsme holt průkopníci. 🙂

Dnešní situace

Na Ústavu pedagogických věd FF MU moc dobře vědí, že požadavky na vzdělávání a jeho obsah se dnes velice rychle mění. Mění se i pohled na to, co to vlastně Vzdělávání je. Často se i pohled na něj různí. Co se však nerůzní a vyvíjí se jen velice pomalu jsou formy vzdělávání v zaběhnutém, tak říkajíc „tradičním“, vzdělávacím systému.

Tradiční vzdělávací systém prostě nestíhá držet krok se změnami v dnešní společnosti a s představou vzdělaného člověka. Je třeba tak změnit nejen obsah vzdělávání, ale i jeho formu. S moderními technologiemi ve škole (a nejen tam) nemá cenu bojovat. Naopak je třeba z nich těžit. Naučit se využívat všech jejich výhod a současně znát i jejich specifika a možná úskalí.

Jenže kde se to má dneska člověk naučit? Až v praxi? Není to pozdě? No je to pozdě. Pevné základy, na kterých se dá stavět, by měla poskytnout již škola. V zahraničí běžná věc. U nás v ČR se na e-learning nezaměřuje jediný obor, program či specializace na VŠ. Tedy nezaměřoval – až doposud.

Pojďme s tím něco udělat

S kolegy z ÚPV, ostatních kateder a ústavů i z praxe otevíráme novou studijní specializaci „Digitální technologie ve vzdělávání„, kterou je nyní možné studovat jednooborově na bakalářském stupni VŠ v prezenční formě. Studium trvá šest semestrů a je zakončeno klasicky – obhajobou bakalářské diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou.

Po absolvování této specializace budete vybaveni znalostmi a dovednostmi nejen z obecné pedagogiky, didaktiky, psychologie či pedagogického výzkumu, ale také budete mít jedinečné kompetence z oblasti didaktického využití digitálních technologií, tvorby online výukových materiálů, ovládání online systémů pro řízení výuky či designu online kurzů a kurzů typu MOOC.

Přihlášky

Více o této specializaci naleznete na stránkách ÚPV zde. Přihlášky je možné podávat až do konce února.

Pokud tak máte zájem o studium, neváhejte se přihlásit – rádi vás na přednáškách uvidíme. 🙂

Spolupráce

Pokud se jako firma zaměřujete na oblast online vzdělávání, rádi byste se podělili o své zkušenosti se zaváděním elearningu, ukázali studentům svůj produkt (například LMS, zajímavý e-learningový kurz, osvědčené postupy při tvorbě online contentu,…) či se zapojili do našeho diskusního kruhu expertů, neváhejte se na mne obrátit. Určitě nějakou formu spolupráce vymyslíme.