Vytvářím interaktivní e-learningové materiály

Abych mohl držet tempo s vývojem v oblasti e-learningu a tvorby elektronických studijních materiálů, sleduji zahraniční zdroje a diskuse. Učastním se konferencí a workshopů nejen u nás, ale i v zahraničí.

Na řízení e-learningu využvám zpravidla systém Moodle, který je na vysoké úrovni zvláště v oblasti administrativy a organizace e-learningových kurzů. Velice dobře vede studijní agendu, známování, synchronizaci uživatelských účtů s jinými systémy atd. V tomto je systém Moodle na jedničku.

Kde však vidím jeho potenciál k dalšímu rozvoji, to je právě oblast samotné tvorby kurzů. Moodle sice nativně obsahuje autorské nástroje, které lektorům umožňují tvorbu studijních materiálů a činností. Míra interaktivity u nich však pokulhává.

Pro opravdu interaktivní studijní materiály tak využívám software od firmy Articulate. Díky němu tak mohu do kurzů zakomponovat animace, interaktivní grafy, audiopodkres, a další prvky. Takto vytvořený studijní materiál pak importuji do klasického Moodle kurzu. Využívám tak to nejlepší z obou systémů.

Ukázku interaktivních kurzů naleznete v mém portfoliu.

 

Mé schopnosti rád využiji i ve Vašem projektu. Neváhejte mne kontaktovat.