Storyboard – postup tvorby elearningového kurzu

V tomto článku bych vám chtěl v krátkosti přiblížit, jak uvažuji při tvorbě storyboardu kurzu. Podíváme se přitom na storyboarding kurzu, který má v současnosti velmi aktuální téma – COVID 19.

Co je to ten storyboard?

Storyboard je dokument, který vzniká v úvodních fázích tvorby e-learningového kurzu. Můžeme si jej představit jako scénář kurzu, který přibližuje jednotlivé obrazovky kurzu, jejich textový i grafický obsah. Storyboard zpravidla nastiňuje také ovládací a funkční prvky a možné interaktivity, které se v dané části kurzu vyskytují. Výsledný storyboard slouží jako plán kurzu a pomáhá vyjasnit si styl, rozsah i průběh tvorby kurzu.

K čemu je storyboard dobrý?

Storyboarding je zásadní pro tvorbu kvalitního elearningového kurzu z několika důvodů:

  • V začátku tvorby pomáhá vyjasnit si očekávání mezi zadavatelem a tvůrcem kurzu. Zadavatel může hned v začátku tvorby scénář zkontrolovat a upozornit na případná nedorozumění (například v požadované struktuře či pojetí kurzu). Společně s tvůrcem pak mohou vše upravit ještě před tím, než se podniknou další tvůrčí kroky.
  • Je nepostradatelný pro bližší odhad pracnosti tvorby kurzu a zároveň jsme díky němu schopni tvorbu kurzu i blíže nacenit. Ze storyboardu totiž dokážeme zpravidla vyčíst počty a rozsah multimédií (ilustrací, videí, audia,..) či interaktivních prvků, které tvoří výraznou část nákladů na tvorbu kurzu.
  • Pomáhá udržovat jednotný směr pro všechny členy tvůrčího týmu i případné externí dodavatele. Designéři, ilustrátoři, vývojáři či další osoby mohou storyboard využít k rychlejšímu pochopení celé zakázky, vysvětlení jednotlivých oblastí, hierarchie obrazovek kurzu, studijních linek atp.

Výchozí zadání a požadovaný cíl

Tento storyboard vznikl za základě jednostránkového informačního letáku s výčtem pravidel a povinností zaměstnanců českého obchodního řetězce s ohledem na současnou COVIDovou pandemii.

Cílem bylo vytvořit zajímavější a interaktivnější vzdělávací materiál, díky kterému by si zaměstnanci zapamatovali všechny klíčové informace a odnesli si i něco navíc, co by jim pomohlo si tyto informace dlouhodobě zafixovat.

Úvaha na začátek

  • Pro dlouhodobé zapamatování informací z kurzů i motivaci ke studiu kurzu jako takovému, je potřeba jeho obsah co nejvíce propojit s běžným životem studujícího, s tím, co jej denně potkává a co může reálně využít.
  • Je vhodné také doplnit kurz nevšední výzvou, nechat studenta si „edukativně vyhrát“.
  • Přestože se jedná o vážné téma, jsou z něj lidé už trochu „znudění a otupělí“, jelikož jsou jim v posledních měsících podobné hygienické pokyny sdělovány televizí, rádiem i internetem. Bylo by proto na místě téma trochu „odlehčit“.

A jak tedy vypadá storyboard?

Jak může následně vypadat storyboard naleznete níže (po rozkliknutí se vám zobrazí v novém okně detailněji).

Storyboard tvořím nejdříve jako černobílý náčrt, který slouží hlavně pro ujasnění kostry kurzu a propojení jednotlivých obrazovek. V následných iteracích jej dále zpřesňuji a postupem času z něj vzniká finální grafický návrh kurzu.
Ve storyboardu níže proto naleznete již graficky zpracované části (barevné obrazovky), tak i černobílé obrazovky, ve kterých je obsah pouze nastíněn, a které ještě čekaly na grafické zpracování.

storyboard elearningový kurz storyboarding

Tvoříte kurz a tápete ve storyboardingu? Nevíte jak nejlépe přetvořit vaše prezentace a wordy do podoby interaktivního elearningu? Tak mi napište a společně to dáme dohromady :).