Nově nabízím školení Articulate Storyline

Rozšiřuji nabídku svých služeb o školení softwaru pro tvorbu interaktivních vzdělávacích kurzů v Articulate Storyline.

Již řadu let využívám pro tvorbu interaktivních kurzů program Articulate Storyline (ukázky mé tvorby můžete nalézt v mém portfoliu).

Za tu dobu jsem díky tomuto nástroji vytvořil již desítky různorodých kurzů – od krátkých animovaných kurzů, diagnostické kurzy (jejichž hlavním obsahem byl pokročilý zpětnovazebný test) přes běžné „info kurzy“ a microlearningové balíčky až po komplexní online kurzy, které se skládali z více jak 100 „obrazovek“.

Absolvoval jsem také několik školení a konferencí zaměřených na tento software (na některých jsem také přímo vystupoval). Myslím si proto, že uzrál ten správný čas na to, abych i vám mohl nabídnout kvalitní školení na práci s tímto programem.

Školení Articulate Storyline

Školení jsem se rozhodl koncipovat jako dvoudenní workshop. Účastníci získají přehled o jednotlivých funkcionalitách tohoto programu a naučí se s jeho pomocí vytvářet interaktivní a poutavé vzdělávací kurzy.

Na konci tohoto workshopu budou mít účastníci vytvořeni svůj vlastní plnohodnotný kurz, který mohou importovat do svého LMS.

Bližší informace o školení včetně vypsaných termínů naleznete zde.

Articulate Storyline ukázka