Došlo k aktualizaci nabízených kurzů pro Moodle

Poznámka: Tento článek byl aktualizován 1.8.2019 o nabídku nových kurzů BOZP a PO.


Nabízím nejen interaktivní kurzy (ve formátu SCORM) vytvořené přímo na zakázku, ale také již vytvořené kurzy v autorském nástroji Moodle. Tyto kurzy klienti využívají hned několika způsoby:

 • jako „startovací kurzy“ –  klienti tyto kurzy využívají z toho důvodu, aby při spuštění jejich nového vzdělávacího systému měli dostatečný počet e-learningových kurzů hned v začátku a urychlila se jeho penetrace mezi zaměstnanci.
 • jako „benefitní kurzy“ – klienti je nabízejí svým zaměstnancům/studentům dobrovolně či za odměnu. Jedná se o nepovinné možnosti vzdělávání, které mohou studenti studovat ve volném čase.
 • jako „inspiraci pro budoucí tvůrce“ – po implementaci nového vzdělávacího systému nastává pro vybrané zaměstnance klienta nelehká doba „sžívání“. Přestože je součástí dodávky vzdělávacího systému také školení odpovědných pracovníků klienta (zpravidla budoucích tvůrců kurzu), je dobré, pokud mají tito lidé k dispozici již nějaké hotové kurzy od někoho, kdo tomu rozumí. Mohou tak nahlédnout či využít již vytvořené prvky v těchto kurzech, inspirovat se v členění studijních materiálů a přístupu ke studentovi.
 • jako „běžné vzdělávací kurzy„, které zařadí do svého portfolia kurzů a vykryjí s nimi interní či legislativní požadavky na vzdělávání.

Tyto kurzy průběžně aktualizuji a modernizuji. V současné chvíli došlo k plošné aktualizaci většiny dostupných kurzů.

 

Dostupné kurzy:

 • Jak tvořit kurzy v Moodle (v4.2, 190513)
 • Základy první pomoci (v2.2, 190611)
 • Komunikační a prezentační dovednosti (v1.4, 190611)
 • Time management moderně (v1.5, 190611)
 • Prodejní dovednosti (v1.2, 190520)
 • BOZP pro zaměstnance* (v1.0, 190801)
 • BOZP pro vedoucí pracovníky* (v1.0, 190801)
 • PO pro zaměstnance* (v1.0, 190801)
 • PO pro vedoucí pracovníky* (v1.0, 190801)

* s ohledem na platnou legislativu je třeba tento kurz vždy rozšířit o specifické podklady klienta

 

Výhledově připravuji ještě kurzy z následujících oblastí:

 • Řidič referent
 • Základy projektového řízení
 • Efektivní písemný projev
 • Stress management

Důležitá poznámka: Tento článek zastarává. Výčet kurzů zde není udržován. Aktuální seznam kurzů proto hledejte v sekci „Co nabízím„.

 

Jak takový kurz vypadá?

 • Jedná se zpravidla o kurz v rozsahu 20-25 A4 (ekvivalent)
 • Kurz obsahuje texty, obrázky, didaktické prvky, ilustrace
 • Kurz obsahuje databázi testových otázek a je zakončen Závěrečným testem
 • Je možné jej importovat do libovolného systému Moodle (od verze 3.1 výše).
 • Pozn.: kurzy je možné připravit nejen ve formátu Moodle, ale také SCORM pro import do dalších vzdělávacích systémů
ukázka moodle kurzy elearning
Ukázky z e-learningových kurzů vytvořených v Moodle

 

Pokud byste měli o nějaké z již připravených kurzů zájem, neváhejte mne kontaktovat.