Popis kurzu

Kurz je koncipován jako celodenní školení, při kterém si účastníci vyzkouší práci v systému Moodle z pohledu nejen učitele, ale i studenta.

Účastníci získají přehled o jednotlivých částech e-learningového kurzu, budou vědět jak a proč měnit dostupnost a viditelnost jednotlivých studijních materiálů a činností v kurzu. Na kurzu probereme jednotlivé fáze přípravy e-learningového kurzu, kterými je třeba projít před samotným zpřístupněním kurzu studujícím.

Na kurzu se budeme věnovat tvorbě a využití studijních materiálů, které nám systém Moodle nabízí. Účastníci si prakticky vyzkouší, jak se vytváří nové studijní materiály i jak publikovat studijní materiály vytvořené mimo LMS Moodle. Blíže probereme také zpětnovazební aktivity (zejména testy a úkoly).

Kurz je realizován formou workshopu, proto budou účastnící zkoušet veškerou probíranou látku přímo v prostředí systému.

Cílová skupina

Kurz je určen pro začínající lektory, autory a tvůrce e-learningových kurzů v prostřední LMS Moodle.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je uvést účastníky do prostředí LMS Moodle, motivovat je pro práci v tomto systému a předat jim praktické dovednosti pro vytváření, úpravu a využití modulů LMS Moodle s ohledem na potřeby učitelů a dalších tvůrců kurzů.

Osnova kurzu

 • E-learning, Moodle a jeho filozofie
 • Přihlášení do systému, Nástěnka
 • Role a oprávnění v systému Moodle
 • Navigace v systému
  • Popis uživatelského menu,
  • Bloky
  • Hlavní obsah
 • Práce s ukázkovým kurzem
  • Navigace v kurzu
  • Struktura kurzu
  • Kontextová menu
  • Popis procesu studia v kurzu
  • Průchod ukázkovým kurzem
  • Vyplnění a odevzdání úkolu a testu

 • Tvorba testovacího kurzu
  • Kategorie kurzů
  • Formáty kurzů
  • Práce s lekcemi, skrývání lekcí, zvýraznění aktuální lekce, přesun lekce
  • Tvorba základních studijních materiálů - Odkaz, Stránka
  • Práce se studijními materiály, skrývání, přesouvání, změna dostupnosti
  • Tvorba pokročilejších studijních materiálů - Soubor, Složka, Kniha, Popisek
  • Sledování plnění a nastavení omezení přístupu ke studijním materiálům
  • Tvorba studijních činností - Chat, Fórum, Úkol, SCORM, Test
  • Nastavení testu tvorba otázek "Výběr z možných odpovědí"
  • Nastavení absolvování kurzu
  • Přístup k reportingu - Sestavy plnění činností, sestavy absolvování kurzu
  • Správa postranních bloků
 • Dotazy, otázky a odpovědi nad rámec tohoto školení

Cena školení od
14.000 Kč

Cena zahrnuje:

 • úpravu osnovy školení dle požadavků klienta
 • dopravu/ubytování lektora v rámci ČR (pro SK je cena školení stanovena na 750 EUR vč. dopravy. Ostatní země jsou kalkulovány individuálně.)
 • školení v délce 6 hodin pro až 14 účastníků
 • přístup do školicího prostředí 30 dní od ukončení školení (účastníci si tak mohou prakticky zkoušet probíranou látku i po termínu školení)
 • přístup do Ukázkového kurzu, který zastřešuje nejdůležitější probíraná témata 30 dní od ukončení školení