Popis kurzu

Kurz je koncipován jako celodenní školení, při kterém účastníci získají znalosti potřebné ke správě a administraci LMS Moodle.

Školení správců systému se zaměřuje na úkony spojené s instalací a správou samotného systému, správou a ověřováním uživatelů, instalací rozšíření, aktualizací a zálohováním systému, úpravou vzhledu, upravou jazykovch balíčků...
Školení nezahrnuje administraci vlastního serveru, jako je například správa databáze nebo správa webového serveru.

Cílová skupina

Kurz je určen zejména začínajícím správcům systému Moodle, pokročilým uživatelům v roli manažerů a referentů vzdělávání či osobám, které mají na starosti helpdesk či administrativu tohoto vzdělávacího systému.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je naučit účatníky instalovat a spravovat LMS Moodle na dostatečné úrovni tak, aby byli následně schopni zajistit standardní běh a údržbu systému. Během kurzu se účastníci naučí ovládat základní i pokročilé nástroje správy LMS Moodle.

Osnova kurzu

 • Analýza požadavků systému Moodle na server
 • Instalace systému Moodle
 • Popis struktury Moodle. Orientace v administrátorské části.
 • Nastavení vzhledu Moodle, definování šablony, jazykových a regionálních nastavení, úprava překladu
 • Titulní stránka, nastavení titulní stránky
 • Rozšířená nastavení možností MoodleNastavení kalendáře, HTML editoru, nastavení domovské stránky uživatelů
 • Systém rolí a uživatelských účtů,
  • Vytvoření uživatelských účtů
  • Hromadné importy uživatelů skrze CSV
  • Metody ověřování uživatelů
  • Rizika spojená s uživatelskými účty,
  • Bezpečnostní opatření a blokace uživatelských účtů
  • Hromadná správa uživatelských účtů
  • Definování rolí a oprávnění

 • Správa kurzů a kategorií
  • Vytváření kategorií kurzů, přidání rolí v rámci kategorií do kategorie, správa kategorií
  • Vytváření kurzu a přidělování oprávnění, zálohování a obnovení kurzů ze zálohy, výchozí nastavení kurzů
 • Volba zápisů do kurzů
 • Cohorty (Globální skupiny) uživatelů a práce s nimi
 • Konfigurace e-mailové komunikace, nastavení cest k externím knihovnám a souborům, konfigurace HTTP protokolu, správa sezení, režim údržby
 • Volba motivů, nastavení a úpravy funkcionalit systému
  • Tipy na zajímavá rozšíření a doplňky Moodle
 • Instalace, odinstalace a konfigurace modulů, bloků, filtrů
 • Možnosti aktualizace a zálohování Moodle
 • Práce s jazykovými balíčky, úprava lokalizace
 • Statistiky, logování činnostní uživatelů
 • Naplánované úlohy - CRON a jeho správa

Cena školení od
14.000 Kč

Cena zahrnuje:

 • úpravu osnovy školení dle požadavků klienta
 • dopravu/ubytování lektora v rámci ČR (pro SK je cena školení stanovena na 750 EUR vč. dopravy. Ostatní země jsou kalkulovány individuálně.)
 • školení v délce 6 hodin pro až 10 účastníků
 • přístup do školicího prostředí 30 dní od ukončení školení (účastníci si tak mohou prakticky zkoušet probíranou látku i po termínu školení)
 • přístup do Ukázkového kurzu, který vás provede celým procesem tvorby vzdělávacího kurzu v LMS Moodle (30 dní od ukončení školení)