Popis kurzu

Kurz je koncipován jako celodenní školení, při kterém účastníci prohloubí své dosavadní znalosti tohoto systému.

Důraz je kladený na to, aby účastníci zefentivnili své dosavadní využívání LMS Moodle při tvorbě svých kurzů. Aby dokázali vybrat správnou aktivitu pro řešení určitého zadání, která bude nejlépe splňovat jejich požadavky a očekávání. V průběhu školení se seznámíte s různými způsoby zpřístupnění a zobrazení studijních materiálů, tvorbou "studijních linek", pokročilou správou uživatelů a studijních skupin. Čeká nás také práce s bankou úloh, tvorbou pokročilých testových otázek, známkování úkolů  pomocí rubrik a pokročilé práci s Popisky.

Cílová skupina

Kurz je určen lektorům, autorům a tvůrcům e-learningových kurzů, kteří již mají alespoň základní zkušenosti s tvorbou kurzů v prostřední LMS Moodle.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je prohloubit a rozšířit znalosti účastníků v oblasti LMS Moodle, zefektivnit proces tvorby jejich kurzů a naplno využít potenciál tohoto systému při poskytování online vzdělávání.

Absolvent kurzu bude schopen tvořit interaktivní vzdělávací kurzy, které budou "reagovat" na chování a postup studia studenta v kurzu. Absolvent kurzu dále dokáže kurz uzpůsobit studiu více skupin uživatelů a následně jej těmto skupinám přizpůsobovat a řídit proces online vzdělávání od zápisu studentů až k úspěšnému vyhodnocení celého kurzu.

Osnova kurzu

 • Přihlášení do systému, Nástěnka
 • Role a oprávnění v systému Moodle
 • Novinky v Moodle 3+
 • Práce s ukázkovým kurzem
  • Průchod ukázkovým kurzem
  • Vyplnění a odevzdání úkolu a testu
 • Tvorba testovacího kurzu
  •  Kategorie kurzů
  • Různé formáty kurzů
  • Pokročilá práce se studijními materiály - Popisek
  • Pokročilá práce se studijními činnostmi - Slovník, Úkol
   • Propojení slovníku s kurzem
   • Hodnocení Úkolu rubrikou
   • Lokální přidělení oprávnění v kurzu

 • Činnost Test
  • Nastavení testu a tvorba pokročilých otázek:
   • "Výběr chybějících slov"
   • "Přesun do textu"
   • "Přesun do obrázku"
   • "Přesun terče"
  • Práce s bankou úloh
   • Správa kategorií úloh
   • Možnosti hromadného importu a exportu
   • Tvorba testu s náhodným losováním otázek
 • Možnosti zálohy a obnovy dat
 • Tvorba a práce se studijními skupinami
 • Komunikace se studenty prostřednictvím Moodle
 • Dotazy, otázky a odpovědi nad rámec tohoto školení

Cena školení od
14.000 Kč

Cena zahrnuje:

 • úpravu osnovy školení dle požadavků klienta
 • dopravu/ubytování lektora v rámci ČR (pro SK je cena školení stanovena na 750 EUR vč. dopravy. Ostatní země jsou kalkulovány individuálně.)
 • školení v délce 6 hodin pro až 14 účastníků
 • přístup do školicího prostředí 30 dní od ukončení školení (účastníci si tak mohou prakticky zkoušet probíranou látku i po termínu školení)
 • přístup do Ukázkového kurzu, který zastřešuje nejdůležitější probíraná témata 30 dní od ukončení školení