• instalace LMS Moodle vč. požadovaných funkcionalit
  • oddělené přístupy pro korporátní a koncové klienty
  • vydávání certifikátů
  • nakódování grafického vzhledu, nakódování šablon stránek
  • nakódování uživatelských sekcí a individuální navigace
  • vytvoření interaktivních prvků pro zakomponování do kurzů  (tabulky – akordeóny, harmoniky, skryté otázky)
  • Typ: E-learningový systém
  • Technologie: HTML5, CSS3, PHP
  • Zákazník: HOPE GROUP s.r.o.
  • Rok: 2015
  • Odkaz: http://eakademie.cz